castellano euskera

AransGi

Kalitatezko komunikazioaren zeinua

Zerbitzuak

Diagnosia

Diagnosia

AransGik Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailarekin duen hitzarmenaren bitartez, hainbat patologiaren diagnosiak egiten ditugu AransGiko kide garen profesionalon baterako jardueraren bidez eta eremu honetako ospitale nahiz ospitalez kanpoko zerbitzuen jarduera koordinatuaren bidez.

1 - Gorreriaren diagnosia eta bilakaeraren jarraipena

Honako proba hauek egitea:

 • Gorreriaren diagnosia berresteko entzumen probak
  • Jaioberriak (detekzio goiztiarra)
  • Edozein adineko pertsonak
 • Entzumen screeningaren barnean modu anbulatorioan egindako probak (otoemisio akustikoak: OEA)
 • Entzumena baloratzeko pertsonaren adinaren eta garapenaren araberako probak:
  • audiometria konduktuala
  • audiometria pediatrikoa, ikusmen laguntzarekin eta gabe
  • hitzak bereizteko probak
  • audiometria tonala
  • inpedanziometria
  • ...

Patologiaren bilakaeraren kontrola.

2 - Ahotsaren, hizketaren eta lengoaiaren patologien diagnosia

Honako hauen diagnosia:

 • Ahotsaren nahasteak, abestean nahiz hitz egitean (disfoniak), diagnosiko eta irudiak nahiz hots seinaleak prozesatzeko puntako teknikak erabiltzearen bitartez.
 • Ahozko komunikazioaren nahasteak, edozein alderdi eta etiologiatan (lengoaiaren atzerapenak, afasiak,...), bai eta hizketaren artikulazioaren edo erritmoaren nahasteak ere, kausa funtzional nahiz organikoekin zerikusia dutenak (disartriak, dislaliak, disglosiak, disfemiak,...).

Sentsibilizazioko eta prebentzioko kanpainak, nahasteak saihestu eta ahotsa egoki erabiltzea sustatzeko.

LSE bideoa