castellano euskera

AransGi

Kalitatezko komunikazioaren zeinua

Loturak

 • Gipuzkoako Gorren Elkartea

  Gipuzkoako Gorren Elkartea erabilera publikoko asoziazioa da, irabazteko asmorik gabekoa, eta bere helburua pertsona gorrak eikarraraztea da, prestakuntza, kultura, gizarte eta aisialdi ihardueretan parte hartzeko, eta horren bidez, erabateko gizarte eta lan integrazioa lortu ahal izateko.

 • Bizkaikogorrak

  Bilbo eta Bizkaiako Pertsona Gorren Elkartearen webgunea.

 • Aspasor

  ASPASOR, Gorren Gurasoen eta Adiskideen Elkartea da, eta bertan entzumen-ezgaitasuneak erasandako Arabako familiak eta pertsonak biltzen dira.

 • Ulertuz

  Bizkaiko Haur Gorren Familia eta Lagunen Elkartea, ULERTUZ, 1999ko urtarrilaren 25ean eratutako irabazi-asmorik gabeko elkartea da. FEVAPAS elkartearen baitan (Euskal Herriko Gorren Lagunen eta Gurasoen Elkarteen Federakundea) federatuta dago, Bizkaiko eskualdean urritasuna duten neska-mutilen eta horien familiei laguntzeko dauden hutsuneak betetzeko helburu nagusiarekin sortua.

 • FEVAPAS

  FEVAPAS "Pertsona Gorren Guraso eta Lagunen Elkarteen Euskal Federazioa" izenpean, 1993.eko abenduaren 17an eratu zen irabazteko asmorik ez duten ElkarPteen batasun bat.ASPASOR,Araban; ULERTUZ, Bizkaian et a AransGi,Gipuzkoan.

 • EUNATE

  Nafarroako gorren familiartekoen eta adiskideen elkartea

 • CNSE

  Pertsona Gorren Konfederazio Estatala,  Espainiako pertsona gorren eta beren familien interesak kontuan hartu eta bideratzen dituen irabazinahirik gabeko erakundea da. 1936an sortu zenetik, historikoki gizartetik baztertua izan den kolektibo honen garapenaren suspertzeaz eta parte-hartze sozialaz arduratu izan da. Herri-onura izendatua, pertsona gorren kolektiboarekin erlazionatutako edozein beharrei erantzuten die, nahiz eta afiliaturik ez egon.

 • ONCE

  Itsu Espainolen Erakunde Nazionala, ONCE, irabazinahirik gabeko korporazio bat da. Bere egitekoa, Espiania osolo itsu eta ikusmen urritasuna duten pertsonen bizi kalitatea hobetzea da.

 • CERMI

  Urritasuna duten Pertsonen Ordezkarien Estatu Batzordearen Web orria

 • CNSE Fundazioa

  CNSE Fundazioa, Komunikazio Oztopoen Ezabapenak helburu dituena, berezko nortasun juridikoa duen estatu eremuko entitatea da. Pertsona Gorren Konfederazio Estatalak  (CNSE) sortu zuen eta izaera mugagabea du. 1936an sortu zenetik pertsona Gorren interesengatik lan egin eta borrokatzen du.

 • ONCE Fundazioa

  ONCE Fundazioa, Urritasuna duten Pertsonen Lankidetza eta Gizarteratzeko, ONCEko Kontseilu Orokorraren adostasunarekin sortu zen 1988ko otsailean, urritasuna duten pertsonen hainbat kolektibo eta itsu espainolen arteko lankidetza eta elkartasun tresna bezela beraien bizi baldintza hobetzeko.

 • DIARIOSIGNO

  Komunitate Gorraren aldizkari digitala

 • DIFUSORD

  Komunitate Gorraren berriak

 • CIUDAD SORDA VIRTUAL

  Pertsona gorrentzako lehen komunitate birtuala

 • http://www.webvisual.tv

  Berri idatziak eta zeinatuak

 • http://www.solidaridaddigital.discapnet.es

  Urritasunaren Egunkaria

 • EDEKA

  Urritasuna duten Pertsonen Ordezkarien Euskal Kontseilua (ikusi CERMI)

 • SID

  Estatuko Urritasunari buruzko Informazio Zerbitzua

 • DISCAPNET

  ONCE Fundazioak eta FEDER-ek ( Eskualdeko Garapenaren Europar Fondoa) kofinantziatutako ekimena da, urritasuna duten pertsonak gizarte eta lan munduratzea sustatzeko. Alde batetik, erakunde, profesional, urritasunak dituzten pertsona eta hauen familiartekoentzat informazioa zerbitzua da; beste aldetik, kolektibo honen eremuan ekintzen garapenari zuzenduriko parte-hartzea sustatzen duen plataforma bat.

 • BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES

  Cervantes Institutuaren partaidea da eta bertan ZEINUEN LIBURUTEGIA eta LIBURUTEGI IRISGARRI bati eskeinitako atal bat dago Espainiar Zeinu Hizkuntzan.

  Zeinuen Liburutegiak, Espainiako pertsona gorren hezkuntzaren historia zeinu hizkuntzan argitu eta laburbiltzen duen material bibliografikoa dago, baita hezkuntza elebidun eta zeinu hizkuntzaren hizkuntzalaritzan. Garrantzi handiko egitasmoak dauzka: Espainiar Zeinu Hizkuntzaren Hiztegi Historikoa, Ikusmen Gramática eta EZHren(Espainiar Zeinu Hizkuntza) Idazkera Alfabetikoaren Sistema. Literatura Sailean olerki eta ipuin ugari aurki ditzazkegu baita funtsezko lan literarioen azalpen zabalak ere.

 • Observatorio Estatal de la Discapacidad

 • EUSKAL-GORRAK

  Euskal Gorrak, bere kide diren EAEko Pertsona Gor helduen 6 Elkarteek osatzen dute.

  Bizkaian APSBB (Bilbao eta Bizkaiko Pertsona Gorren Elkartea) eta ASB (Basauriko Pertsona Gorren Elkartea) daude.
  Gipuzkoan, ASG-GGE (GipuzkoakoPertsona Gorren Elkartea) eta Gainditzen (Tolosaldea-Goierriko Pertsona Gorren Elkartea) ditugu.
  Araban, azkenik, Arabako Gorrak (Arabako Pertsona Gorren Elkartea) aurkitzen da.

 • Información Accesible a Personas Sordas Sobre Consumo Responsable y Desarrollo Sostenible